Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Actualiteit

HET BESTUUR VAN OPOPS ONDERSTEUNT "PO IN ACTIE" 

Basisonderwijs gaat ons aan het hart en daarom een eerlijk salaris èn minder werkdruk!

OPOPS in het nieuws

De Leilinde was te zien bij het RTL 4 programma "Lifestyle Experience". Bekijk de video op Youtube

Documenten

Jaarverslag 2015 [pdf]

Jaarverslag 2016 [pdf]

Jaarrekening 2016 deel 1 [pdf]

Jaarrekening 2016 deel 2 [pdf]

Accountantsverslag 2016 [pdf]

Jaarrekening 2017 deel 1

Jaarrekening 2017 deel 2

Jaarrekening 2017 deel 3

Controleverklaring accountant bij jaarrekening 2017  

Strategisch beleid [pdf]

Stichtingsondersteuningsprofiel [pdf]

Statuten    

Besturingsvisie en toezichtskader  

Managementstatuut  

Regeling melden misstanden  

Onderwijsopbrengsten: zie www.scholenopdekaart.nl 

Samenvatting Inspectierapport  

Inspectierapport  

Aankondiging collectieve acties  Bestuur
Bestuurskantoor
Medezeggenschap
Waar staan we voor
Actualiteit
Affiche
Samenwerking
Vacatures
| Home | Contact |