Openbaar Onderwijs Papendrecht Openbaar Onderwijs Papendrecht Scholen Medewerkers Ouders
HOME | ZOEKEN


Raad van Toezicht

Leden

  • mevr. J. Reuwer
  • dhr. J. van Waardenburg
  • dhr. G. van Strien

Vergaderdata 2020:

- 23 januari 2020
- 19 maart 2020
- 14 mei 2020
- 25 juni 2020 


Bestuur
Bestuurskantoor
Medezeggenschap
Waar staan we voor
Actualiteit
Affiche
Samenwerking
Vacatures
   | Home | Contact |